Twoje konto Cargo
Przepisy

Incoterms® 2010
więcej >


Protokół do konwencji CMR z 1978 roku.
więcej >


Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010
więcej >


Konwencja ATA
więcej >


Konwencja TIR
więcej >


Reguły Hasko-Visbijskie
więcej >


Przepisy CIM / Konwencja COTIF
więcej >


Konwencja Montrealska
więcej >


Konwencja CMR i protokół konwencji CMR z 1978 roku.
więcej >


Incoterms 2000
więcej >
Incoterms® 2010

Incoterms® 2010 podzielone są na dwie grupy:

Grupa I ( odnosząca się do wszystkich rodzajów transportu)

 • CIP - Carriage and Insurance Paid To (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do.oznaczone miejsce przeznaczenia) - zakres obowiązków sprzedającego: Sprzedający odpowiada za koszt przewozu do wyznaczonego miejsca a także załadunek, wyładunek oraz odprawę celna eksportowa. Obowiązki sprzedającego zostały poszerzone o zawarcie umowy ubezpieczenia na dobro kupującego i pokrycie jej kosztu.
 • CPT - Carriage Paid To- ( Przewóz opłacony do )- Sprzedający odpowiada za koszt przewozu do wyznaczonego miejsca a także załadunek, wyładunek oraz odprawę celna eksportowa. Dodatkowe opłaty nie uwzględnione w opłacie za przewóz obciążają kupującego który także ponosi koszt odprawy celnego importowej.
 • DAP –Delivered At Place ( Dostarczone do miejsca). Sprzedający dostarcza towar do określonego miejsca ( wszelkie koszty t.j. koszt oraz ryzyku utraty lub uszkodzenia ładunku leżą po stronie sprzedającego). W tym miejscu koszty (w tym koszt rozładunku) i ryzyko przechodzi na kupującego.
 • DAT – Delivered At Terminal ( Dostarczone do terminala). Sprzedający ma obowiązek dostarczenia (i wyładunku ) towaru do określonego terminalu w danym porcie. W miejscu przeznaczenia wszelkie koszty i ryzyko przechodzi na kupującego.
 • DDP - Delivered Duty Paid ( Dostarczone, cło opłacone - oznaczone miejsce przeznaczenia). Sprzedający ponosi koszty związane z odprawą celną w eksporcie i imporcie, z zapłatą cła i VAT’u a także z uzyskaniem wszystkich licencji i urzędowych upoważnień.Koszt wyładunku towaru ponosi kupujący ( jeśli umowa przewozu nie mówi inaczej). Od miejsca przeznaczenia ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.
 • EXW - Ex Works (Z zakładu - oznaczone miejsce) - Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji na swoim terenie ( ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku przechodzi na strone kupującego.), bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku. ( są one po stronie kupującego
 • FCA - Free Carrier (Dostarczony do przewoźnika)- Sprzedający ma obowiązek dostraczenia przewoźnikowi towaru w terminie uzgodnionym lub innej osobie wskazanej przez kupującego. W eksporcie koszt odprawy celnej ponosi sprzedający. Od wyznaczonego miejsca dostawy kupujący przejmuje ryzyko.

Grupa II ( odnosząca się wyłącznie do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego)

 • CFR - Cost and Freight (Koszt i Fracht - oznaczony port przeznaczenia) – Kosztem sprzedającego jest dostraczenie towaru na statek w porcie załadunku, zawarcie umowy przewozy oraz dokonanie odprawy celnej eksportowej. Po załadunku towaru na statek ryzyko uszkodzenia lub utraty ładunku przechodzi na kupującego. Koszt wyładunku oraz odprawy celnej importowej ponosi kupujący.
 • CIF - Cost, Insurance and Freight ( Koszt, ubezpieczenie i fracht - oznaczony port przeznaczenia)- Sprzedający ponosi koszty za dostarczenie towaru na statek w porcie załadunku, koszt umowy przewozu, odprawy celnej eksportowej oraz ksozt zawarcia umowy ubezpieczenia na dobro kupującego. Po załadunku towaru na statek ryzyko uszkodzenia lub utraty ładunku przechodzi na kupującego. Koszt wyładunku oraz odprawy celnej importowej ponosi kupujący.
 • FAS - Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku - oznaczony port załadunku)- - koszty odprawy celnej w eksporcie ponosi sprzedający.
 • FOB - Free On Board (Franco statek - oznaczony port załadunku) – koszty odprawy celnej w eksporcie ponosi sprzedający.

   

 


Dodano 2011-05-16 23:58:43
Pośrednictwo ubezpieczeniowe prowadzimy tylko jako multiagencja.
Nazwy zakladow ubezpieczeń do wglądu na życzenie.
Zarejestrowano w Komisji Nadzoru Finansowego (www.KNF.gov.pl) pod nr 11183496/A