Twoje konto Cargo
Przepisy

Incoterms® 2010
więcej >


Protokół do konwencji CMR z 1978 roku.
więcej >


Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010
więcej >


Konwencja ATA
więcej >


Konwencja TIR
więcej >


Reguły Hasko-Visbijskie
więcej >


Przepisy CIM / Konwencja COTIF
więcej >


Konwencja Montrealska
więcej >


Konwencja CMR i protokół konwencji CMR z 1978 roku.
więcej >


Incoterms 2000
więcej >
Incoterms 2000

Incoterms 2000 - Formuły pogrupowano w cztery różne grupy:

GRUPA E

EXW - Ex Works (Z zakładu - oznaczone miejsce)

Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji na swoim terenie, bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.

GRUPA F

FCA - Free Carrier (Franco przewoźnik - oznaczone miejsce załadunku)

W INCOTERMS - 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi, jak to było w INCOTERMS 1990.

FAS - Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku - oznaczony port załadunku)

W INCOTERMS 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienia kosztów z tym związanych, w przeciwieństwie do INCOTERMS 1990 gdzie obowiązek ten należał do kupującego.

FOB - Free On Board (Franco statek - oznaczony port załadunku)

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszt dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego.

GRUPA C

CFR - Cost and Freight (Koszt i Fracht - oznaczony port przeznaczenia)

CIF - Cost, Insurance and Freight ( Koszt, ubezpieczenie i fracht - oznaczony port przeznaczenia)

CPT - Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do - oznaczone miejsce przeznaczenia)

CIP - Carriage and Insurance Paid To (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do.oznaczone miejsce przeznaczenia)

Sprzedający musi zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty, ale bez przyjmowania ryzyka utraty,(uszkodzenia) towaru lub dodatkowych kosztów związanych z przypadkami występującymi po załadunku i wysyłce. W formułach CIF i CIP ma również obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego.

GRUPA D

DAF - Delivered At Frontier ( Dostarczone na granicę - oznaczone miejsce)

DES - Delivered Ex Ship ( Dostarczone statek - oznaczony port przeznaczenia)

DEQ - Delivered Ex Quay (Duty Paid) (Dostarczone nabrzeże (cło opłacone) - oznaczony port przeznaczenia)

W INCOTERMS 2000 rozwiązaniem odmiennym do INCOTERMS 1990 jest obowiązek dokonania odprawy celnej importowej przez kupującego.

DDU - Delivered Duty Unpaid ( Dostarczone, cło nieopłacone - oznaczone miejsce przeznaczenia)

DDP - Delivered Duty Paid ( Dostarczone, cło opłacone - oznaczone miejsce przeznaczenia)

Sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych z towarem aż do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia.


Dodano 2006-10-15 00:00:00
Pośrednictwo ubezpieczeniowe prowadzimy tylko jako multiagencja.
Nazwy zakladow ubezpieczeń do wglądu na życzenie.
Zarejestrowano w Komisji Nadzoru Finansowego (www.KNF.gov.pl) pod nr 11183496/A